Onze toezegging om te bouwen aan de prestaties van morgen

Sinds 1950 ontwerpt en produceert de Briconord Groep producten voor de wereld van doe-het-zelf en woningverbetering. Al onze producten worden ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van de markt en onze klanten met een constante zorg voor kwaliteit en innovatie.

De Groep heeft zich voortdurend ontwikkeld door de spelers op het gebied van woningbouw te begeleiden. Tegenwoordig zijn de sociale en milieu-uitdagingen groot. Wij willen ons volledig inzetten voor de prestaties van morgen.

Om deze uitdagingen aan te gaan, is onze MVO-aanpak (Maatschappelyk Verantwoord Ondernemen) gebaseerd op 4 pijlers :

 • Menselijke en sociale verantwoordelijkheid
 • Verantwoord ondernemen
 • Welzijn op het werk
 • Behoud van het milieu

De Briconord Groep zet zich in voor deze aanpak met als doel een verantwoordelijke speler te zijn in woningverbetering en ijzerwaren en te bouwen aan duurzame groei.

RSE
RSE NL CITATION
1

Menselijke en sociale

verantwoordelijkheid

“Onze waarden leggen de nadruk op individueel initiatief, gelijke kansen, gelijkwaardigheid en genderdiversiteit.”

 • Het succes van onze onderneming kan alleen worden bereikt door verantwoordelijk gedrag

  • Ons nos a in alle omstandigheden ethisch en verantwoordelijk gedragen
 • Onze organisatie is duidelijk en transparant. Het wordt beheerst door eenvoudige regels die iedereen kent

  • Individueel initiatief, gelijke kansen, eenheid en genderevenwicht bevorderen. Erken het recht om fouten te maken
 • Wij delen onze sociale, ethische en milieunormen met alle belanghebbenden

  • Een duidelijke en transparante organisatie laten zien die dialoog en constructieve deelname door iedereen aanmoedigt
 • Wij zetten ons in voor de ontwikkeling van de gebieden waar wij gevestigd zijn

  • Betrokkenheid bij plaatselijke ontwikkelingsinitiatieven
  • Beste praktijken op het gebied van sociale, ethische en milieunormen met onze partners delen
2

Verantwoord

ondernemen

“Echt succes kan alleen worden bereikt door verantwoordelijk gedrag te delen.”

 • Ons bedrijf streeft naar een verantwoorde groei door producten en diensten te leveren die voldoen aan voorschriften en specificaties en tegelijkertijd de levenscyclus van het product optimaliseren. Deze beginselen vormen de leidraad voor onze innovatiestrategie

  • Partners (leveranciers, klanten, dienstverleners, enz.) kiezen die de waarden van ons bedrijf respecteren
 • Wij zetten ons in voor het gebruik van duurzame middelen, energiebesparing en verbruiksgoederen op al onze locaties

  • Duurzame hulpbronnen gebruiken en energie en verbruiksgoederen besparen, onder meer door onze investeringen in die richting te bevorderen
  • Een strategie van verantwoorde innovatie volgen, waarbij het verbruik wordt verminderd, het gebruik door de consument wordt vergemakkelijkt en het hergebruik van producten wordt aangemoedigd
  • Producten en diensten aanbieden die voldoen aan de voorschriften en onze specificaties
  • Beschouw de gehele levenscyclus van het product
3

Welzijn op

het werk

“Je werkt alleen goed in een omgeving waar je je goed voelt.”

 • Ons bedrijf zet zich te allen tijde in voor de gezondheid, de veiligheid, de integriteit en het welzijn op het werk van onze werknemers en alle aanwezigen op onze locaties

  • Handhaven van hoge veiligheidsnormen voor alle mensen op onze sites
 • Vrouwen en mannen, ons menselijk kapitaal, zijn onze belangrijkste hulpbron

  • Een goede sociale bescherming van de werknemers garanderen, de toegang tot opleiding waarborgen en initiatieven voor persoonlijke ontwikkeling bevorderen
  • Behoud en groei van het menselijkkapitaal van de onderneming: dialoog, interne communicatie, personeelsbeheer
Bien-être
4

Behoud

van het milieu

“In een wereld met beperkte hulpbronnen is een rationeel gebruik ervan essentieel voor het behoud van onze planeet.”

 • Ons bedrijf streeft ernaar zijn milieu-impact te verminderen door zijn koolstofvoetafdruk te verkleinen

  • Meten en verminderen van onze koolstofvoetafdruk
 • Wij zetten ons in voor het duurzame beheer van de hulpbronnen van de aarde, waaronder hout, en voor het minimaliseren van het gebruik van plasticverpakkingen voor onze producten

  • Hulpbronnen verstandig gebruiken en prioriteit geven aan duurzame bronnen: hernieuwbare energie, gerecycleerde en recycleerbare grondstoffen
 • Waar mogelijk geven wij de voorkeur aan lokale bevoorrading

  • Het duurzame beheer van hout, papier en karton bevorderen (en tegelijkertijd het gebruik ervan verminderen)
  • Het gebruik van verpakkingen verminderen en zoveel mogelijk plastic afval recycleren