1. Definities

Cookies zijn stukjes informatie die door de server van de bezochte website op de eindapparatuur van een internetgebruiker worden geplaatst. Zij worden door een website gebruikt om informatie naar de browser van de internetgebruiker te sturen en om deze browser in staat te stellen informatie terug te sturen naar de site van oorsprong (bijvoorbeeld een sessie-identificatie of de keuze van de taal). Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in het cookie lezen of wijzigen. Er zijn verschillende soorten cookies:

 • sessiecookies die verdwijnen zodra u de site verlaat;
 • permanente cookies die op uw apparaat blijven tot de levensduur ervan is verstreken of tot u ze verwijdert met behulp van de functies van uw browser.

U wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens uw bezoeken aan deze site cookies op uw eindapparatuur kunnen worden geïnstalleerd.

 

 1. Doel van de gebruikte cookies

Sommige van de door Groupe Briconord gebruikte cookies worden uitsluitend gebruikt om elektronische communicatie mogelijk te maken of te vergemakkelijken (opsporen van verbindingsfouten, identificatie van verbindingspunten, enz.)

Andere zijn strikt noodzakelijk voor de levering van online-communicatiediensten op uw uitdrukkelijk verzoek (winkelwagentje, schermvoorkeuren, enz.).

Andere worden gebruikt met het oog op :

 • om het aantal bezoekers en het gebruik van de site te analyseren, teneinde de surfervaring te verbeteren
 • om de relevantie van advertenties op de site te verbeteren
 • om de site gebruiksvriendelijker en interactiever te maken.

 

 1. 3. Welke cookies gebruiken wij?

De cookies die op de site worden gebruikt zijn :

 

 • de cookies geplaatst door Groupe Briconord;
 • cookies van derde partners van Groupe Briconord die specifieke functionaliteiten aanbieden.

 

Lijst van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw browser worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt, en die worden gebruikt om uw apparaat te herkennen wanneer u verbinding maakt met onze site.

 

Cookie categorie doelstellingen

Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de gevraagde dienst Deze maken het mogelijk de belangrijkste functies van de site te gebruiken, zoals de toegang tot uw persoonlijke account, of om de voorkeuren voor de weergave van uw apparaat te onthouden (taal, weergaveparameters) en er rekening mee te houden tijdens uw bezoeken, afhankelijk van het grafische charter en de weergave- of leessoftware van uw apparaat. Ook stellen ze ons in staat de verschillende geraadpleegde pagina’s aan elkaar te koppelen om een vlotte browse-ervaring te garanderen.

Cookies voor het meten van het publiek en voor statistieken Deze stellen ons in staat de site levend te houden en statistieken en tellingen op te stellen van het aantal bezoeken en het gebruik van de rubrieken en de inhoud, om studies uit te voeren ter verbetering van de inhoud (meting van het aantal bezoeken, bekeken pagina’s of de activiteit van de bezoekers van de site en de frequentie waarmee ze terugkeren). Ze stellen ons ook in staat het surfgedrag van internetgebruikers te analyseren om onze dienst te verbeteren of storingen op te sporen.

Cookies in verband met videoweergaveVoor het afspelen van video’s bieden wij op deze site een speler aan waarvoor cookies van derden nodig zijn die door onze partners worden gedeponeerd.

 

 1. Verbetering van de bruikbaarheid en de interactiviteit van de site

Om u toegang te geven tot bepaalde functies van de site, gebruikt Groupe Briconord diensten die door derden worden aangeboden, zoals :

 • deelknoppen (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, LinkedIn);
 • video’s die op haar INSTAGRAM- of YOUTUBE-kanalen zijn geplaatst
 • sociaal verbinden (Facebook)

Deze functies berusten op cookies van derden die rechtstreeks door de dienstverleners worden geplaatst.

Briconord Group is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de werking van de sociale netwerken, met inbegrip van de netwerken die eventueel aan de Site gekoppeld zijn.

 

 1. Verzameling van uw toestemming

Bij uw eerste bezoek aan onze site of na een afwezigheid van 13 maanden, krijgt u de mogelijkheid om het gebruik van bepaalde cookies te aanvaarden of te weigeren.

Voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de verstrekking van online-communicatiediensten op uw uitdrukkelijk verzoek en cookies om communicatie langs elektronische weg mogelijk te maken of te vergemakkelijken, hoeft u geen toestemming te geven.

Indien u niet wilt dat er cookies op uw eindapparatuur worden geïnstalleerd of gelezen, zal er een weigeringscookie op uw apparatuur worden geplaatst, zodat Briconord Group de informatie kan vastleggen dat u het gebruik van cookies heeft geweigerd. Indien u deze weigeringscookie verwijdert, zal het niet langer mogelijk zijn u te identificeren als iemand die het gebruik van cookies heeft geweigerd.

Ook wanneer u het gebruik van cookies aanvaardt, wordt een toestemmingscookie geplaatst.

Cookies met toestemming of weigering moeten op uw eindapparatuur blijven staan. U kunt uw wensen op elk gewenst moment wijzigen, zoals beschreven in het volgende gedeelte getiteld “Cookiebeheer”.

 

 1. Beheer van cookies

U hebt verschillende opties voor het verwijderen en beheren van cookies en andere trackers.

 

Computerinstellingen

Hoewel de meeste browsers standaard zijn ingesteld om de installatie van cookies te accepteren, kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, ze systematisch te weigeren of te kiezen welke u accepteert afhankelijk van de afzender. U kunt ook regelmatig cookies van uw apparaat verwijderen via uw browser.

Vergeet echter niet om alle browsers op uw verschillende apparaten (tablets, smartphones, computers, enz.) te configureren.

Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, waarmee u kunt nagaan hoe u uw wensen met betrekking tot cookies kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

voor Internet Explorer™

voor Safari™ ;

voor Chrome™ ;

voor Firefox™ ;

voor Opera™.

Indien u echter uw browser instelt om cookies te weigeren, zullen bepaalde functies, pagina’s en delen van de site niet toegankelijk zijn, waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

 

Cookie beheermodule

Ten slotte kunt u via een module kiezen welke cookies u op deze site wenst te aanvaarden en welke u wenst te weigeren. U kunt op elk moment toegang krijgen tot de module onderaan elke pagina van de site en uw voorkeuren wijzigen.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van cookies zoals beschreven in dit document, kan Groupe Briconord, als verantwoordelijke voor de verwerking, persoonsgegevens over u verwerken.

De verzamelde gegevens zijn van essentieel belang voor de verwezenlijking van de doelstellingen die met elke cookie worden nagestreefd. Het is alleen bestemd voor de geautoriseerde afdelingen van Briconord Group en/of het bedrijf dat de cookies van derden uitgeeft.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een in de Verenigde Staten gevestigde onderaannemer, in het kader van de cookies van sociale netwerken of Google Analytics. Aan deze verwerker worden de volgende categorieën gegevens verstrekt: bezochte pagina’s, IP-adressen, apparaatgegevens. Deze verwerkers hebben zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield en zorgen voor een passend niveau van gegevensbescherming (Besluit (EU) 2016/1250 van 12-7-2016).

Persoonsgegevens die via cookies worden verzameld, worden nooit langer bewaard dan nodig is om het doel van de cookie te bereiken, en in geen geval langer dan 13 maanden.

Overeenkomstig de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming hebben personen het recht om gegevens die op hen betrekking hebben op te vragen, in te zien, te corrigeren, te wissen, zich ertegen te verzetten op legitieme gronden en deze gegevens over te dragen.

 

Wanneer toestemming de rechtsgrondslag voor verwerking is, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

De verzamelde gegevens worden, na het overlijden van de persoon, bewaard gedurende de tijd die Groupe Briconord nodig heeft om aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Na afloop van deze termijn worden de gegevens gewist, tenzij de betrokkene besluit dat ze aan een derde van zijn keuze moeten worden meegedeeld, overeenkomstig de bepalingen van artikel 85 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, gewijzigd in 2018.

De rechten kunnen in de eerste plaats worden uitgeoefend bij de verantwoordelijke voor het beleid inzake gegevensverwerking en vrijheid die u langs elektronische weg kunt bereiken op het volgende adres: contact@nordlinger-pro.com of per post op het volgende adres CS 20001- RN10 – VIGNOLLES, 16300 BARBEZIEUX – FRANKRIJK

Met het oog op een betere bescherming van uw rechten heeft Briconord Group een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie u zo nodig contact kunt opnemen op het volgende adres: contact@nordlinger-pro.com.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil), de bevoegde controleautoriteit.

Voor meer informatie, zie het gegevensbeschermingsbeleid.