RSE

De MVO-aanpak binnen de Briconord Groep

Meer dan ooit hangt het thema MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, in de lucht. De Briconord Groep positioneert zich als een actieve speler in de evolutie van de industrie naar meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Er zijn talrijke acties opgezet om de milieu-uitdagingen van de ontwikkeling van een duurzaam aanbod en de vermindering van het totale effect…